โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
   
 
 
|
|
   
 

   


   
   
 
 
 
 
ท้องเสีย
9 ก.พ. 2558
 
ท้องเสีย หมายถึงภาวะที่ผู้ป่วยมีอาการถ่ายเหลวมากกว่าวันละ 3 ครั้ง หรือถ่ายเป็นมูกหรือมูกปนเลือดเพียงครั้งเดียวเป็นอาการที่พบได้บ่อยและมีสาเหตุหลายประการ ส่วนใหญ่อาการจะไม่รุนแรงและมักจะหายเองได้ ส่วนน้อยมีอาการรุนแรงทำให้มีภาวะขาดน้ำและเกลือแร่ เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ นอกจากอาการถ่ายเป็นน้ำ ถ่ายเหลว
หรือถ่ายปนมูกเลือดแล้ว อาจมีไข้ ปวดท้อง อาเจียนร่วมด้วยซึ่งแล้วแต่สาเหตุที่เป็น
 
แนวทางการปฏิบัติ
1. ควรงดอาหารแข็ง อาหารรสจัด นมวัว นมเปรี้ยวและอาหารที่มีกากใย(เช่น ผัก ผลไม้) ให้รับประทานเป็นอาหารอ่อน หรืออาหารเหลว เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก น้ำข้าว น้ำหวานแทน
2. ดื่มน้ำเกลือแร่ทดแทน

การป้องกัน
1. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ และไม่มีแมลงวันตอม ดื่มน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาด ไม่กินน้ำแข็งที่เตรียมไม่สะอาด
2. ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร และหลังการถ่ายอุจจาระทุกครั้ง

 

 

 
◄ ย้อนกลับ