โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
   
 
 
|
|
   
 

 
 
>
ติดต่อโรงพยาบาล
 

 

   
 • เรียกรถพยาบาลได้เอง บริการ 24 ชั่วโมงด้วยความรวดเร็ว
 • ปรึกษาปัญหาสูขภาพโดยแพทย์และพยาบาล
 • สอบถามเวลาตรวจของแพทย์
 • นัดหมายแพทย์
 • ลงทะเบียนก่อนมาพบแพทย์
 • สอบถามบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล เช่น เรื่องการเจาะเลือด, X-Ray การตรวจไปต่างประเทศ
 • สอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิกบัตรเมโย
 • สอบถามรายละเอียดการตรวจสุขภาพ
 • สอบถามค่าบริการ เช่น ค่าบริการห้องพักผุ้ป่วย
 • สอบถามการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือสัมมนาของโรงพยาบาล รวมถึงสำรองที่นั่งสัมมนา
 • สอบถามเส้นทางเดินทางมาโรงพยาบาล
 • อื่นๆ

 


รถโดยสารประจำทาง : 
24, 26, 34, 39, 59, 63, 104, 126, 129, 177, 178, 185, 188, 206

 
                                                            ,503, 512, 513,524, 528, 543ก, 545