โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
   
 
 
|
|
   
 


 
>
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนงานไปต่างประเทศ
 
โรงพยาบาลเมโยได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจคนงานไปต่างประเทศ ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย
 
AIA : Hospital Quality Award
 
AIA : Hospital Quality Award อย่างต่อเนื่อง ปี 2009(Golden), 2010(Golden), 2014(Platinum)
รางวัลรองชนะเลิศ จากโครงการ Allianz Ayudhya Most Award 2014
 
รางวัลชนะเลิศจากโครงการ Allianz Ayudhya Excellent Check up Award 2013
 
รางวัลชนะเลิศจากโครงการ Allianz Ayudhya Service Excellence Award 2012
 
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ Allianz Ayudhya Service Excellence Award 2012 ในด้านบริการสู่ความเป็นเลิศ
โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
 
ได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จำกัด วันที่ 11 มิถุนายน 2558
รางวัล E-Claim Awards 2014
 
-รางวัล E-Claim Awards 2014 ในการส่งจข้อมูลบันทึกการแจ้งเตือนภายใน 48 ชั่วโมง ชนะเลิศในภาคกรุงเทพมหานคร (โล่สีทอง) -รางวัล "บุคคลให้ความร่วมมือกิจกรรม E-claim ดีเด่น"
โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม